Friday, 10 February 2012

Hari Kiamat Satu Kebenaran

1.Maksud Hari Kiamat ialah hari kemusnahan seluruh alam,semua makhluk yang hidup akan mati kemudian manusia akan dibangkitkan semula untuk menerima pembalasan amalan masing-masing.

 2.Kiamat terbahagi kepada dua iaitu Kiamat Kubra dan Kiamat Sughra :

- Kiamat Kubra -Ialah kehancuran alam seluruhnya setelah tiupan sangkakala pertama.

- Kiamat Sughra -Ialah kematian seseorang atau kehancuran yang berlaku di dunia pada tempat-tempat dan waktu yang tertentu seperti gempa bumi,taufan

3.Nama-nama Hari Kiamat :

i.Yaumul - Hisab (Hari Perhintungan)
ii.Yaumul - Jaza' (Hari Pembalasan)   
iii.Yaumul - Waqiah (Hari Kejatuhan)
iv.Yaumul - Zalzalah (Hari Kegoncangan)
v.Yaumul - Akhir (Hari Penghabisan)
vi.Yaumul - Haqqah (Hari Kepastian)
4.Sebab-sebab Allah S.W.T merahsiakan masa berlakunya kiamat...
i. Menguji

No comments:

Post a Comment